Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra

Pliki do pobrania

Wniosek o zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków

Wniosek o rozwiązanie umowy na odprowadzanie ścieków

Zawiadomienie inwestora o zamiarze rozpoczęcia budowy przyłącza, sieci kanalizacji

Warunki odbioru zewnętrznych sieci i przyłączy kanalizacji

Zlecenie na montaż lub odbiór techniczny wodomierza-podlicznika służącego do rozliczania odprowadzonych ścieków

Warunki przedstawiające możliwość montażu dodatkowego wodomierza do rozliczenia zrzutu ścieków

Protokół przekazania lokalu

Formularz zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej

Zlecenie usługi asenizacyjnej

Zgłoszenie zmiany danych