Czarny napis POLDEK z podpisem Kanalizacja Gmina Dobra
Aktualności

Aktualności

Podaj stan licznika

Podaj stan licznika

Cennik

Cennik

Pliki do pobrania

Do pobrania

Informacje

Warunki legalizacji wodomierzy ogrodowych

Warunki rozliczeń za wodę zużywaną bezpowrotnie bez opłat za ścieki określa art.27 ust.6 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeni w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r...

Dowiedz się więcej >>

Radiowy system odczytu wodomierzy

Dzięki nowej technologii odczyty stanu wodomierzy będą odbywać się całkowicie zdalnie. Stale pracując nad ulepszeniem standardów naszych usług, wprowadziliśmy do oferty radiowe...

Dowiedz się więcej >>

Obecny stan gospodarki ściekowej

Obecnie system kanalizacyjny obejmuje swoim zakresem wszystkie miejscowości znajdujące się w obszarze gminy Dobra. System dzieli się na dwie części: północną oraz południową....

Dowiedz się więcej >>