ODCZYTY RADIOWE WODOMIERZY - PODLICZNIKÓW

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i dostosowując jakość usług do obowiązujących, nowoczesnych standardów podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu do usług Przedsiębiorstwa, nowoczesnej technologii radiowego systemu odczytów wodomierzy - podliczników, który zapewni nową jakość w zakresie rozliczania odprowadzanych ścieków.

Ten sprawdzony system, gwarantuje bardzo szybki i skuteczny odczyt rzeczywistego stanu wodomierza bez wchodzenia na posesję.

Dodatkowo poprzez szeroki zakres rejestrowanych danych i informacji, system umożliwia również monitoring wewnętrznej instalacji wodociągowej, polegający na sygnalizacji ciągłego poboru wody (awaria).

Zalety odczytów radiowych:

  • brak konieczności podawania odczytu wodomierza przez Odbiorcę
  • gwarancja odczytów wskazań wodomierzy w przypadku utrudnionego dostępu
  • swoboda w wyborze terminu odczytywanych danych
  • wyeliminowanie pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim
  • sygnalizacja ciągłego poboru wody (awaria)

W celu ustalenia szczegółów zamontowania wodomierza-podlicznika
z nadajnikiem radiowym konieczny jest kontakt z przedstawicielem
firmy Poldek Polikowscy sp. j.

Tel. 91 333 12 12
sprzedaz@poldek.com.pl
ul. Graniczna 39B
72-003 Dobra

Witamy na naszej stronie internetowej firmy POLDEK Polikowscy Sp. j.
Jesteśmy firmą działającą na lokalnym rynku w branży OCHRONA ŚRODOWISKA.

.: OFERTA

Oferta nasza obejmuje kompleksowe usługi odbioru nieczystosci płynnych (ścieków) oraz ich oczyszczenie.

Teren naszego działania to zachodni obszar województwa zachodniopomorskiego z takimi miejscowościemi jak: Dobra, Mierzyn, Lubieszyn, Dołuje, Skarbimierzyce, Kościno, Redlica, Wawelnica, Bezrzecze, Wołczkowo, Sławoszewo, Grzepnica, Łęgi, Buk, Rzędziny, Stolec.

USŁUGI ASENIZACYJNE
Świadczymy usługi asenizacyjne.
Odbiór i utylizacja nieczystości płynnych.
Profesjonalne opróżnianie szamb, przepompowni ścieków i oczyszczalni przydomowych.
ZAWIADOMIENIE
1. Firma POLDEK-POLIKOWSCY sp. j. informuje, że z dniem 01 stycznia 2016 roku przejmuje wszystkie umowy i zobowiązania związane ze świadczeniem usług odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie gminy Dobra od firmy POLDEK - Dionizy Polikowski. Informujemy, że zmianie ulegają tylko dane firmy, pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian.

2. Z dniem 01 stycznia 2016 roku zmianie ulegnie nr konta bankowego do rozliczeń za odprowadzanie ścieków.
Właściwy indywidualny nr konta będzie umieszczony na fakturach za ścieki.
   

Oczyszczalnia znajduje się w miejscowości Redlica, na działce nr 1. Usytuowanie obiektu w miejscu rozwidlenia nasypu linii kolejowej z Redlicy oraz drogi z Redlicy do Wołczkowa. Powierzchnia działki oczyszczalni wynosi 6.000 m2.

 

W chwili obecnej odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni odbywa się na podstawie pozwolenia wodnoprawnego - decyzji "zezwalającej na eksploatację mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Mierzynie oraz na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych".

 

Oczyszczalnia znajduje się w miejscowości Lubieszyn w gminie Dobra.

W roku 1998 oczyszczalnia została rozbudowana i jako BIOKLER B210 o przepływie Qśr.dob.= 70 m3/Odbiornikiem obsługuje całą miejscowość Lubieszyn.
Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rów melioracyjny oznaczony symbolem B25, który wpada do kanału melioracyjnego BY.

zobacz więcej   zobacz więcej   zobacz więcej
Copyright © 2016 Poldek | telefony alarmowe: 91 311 87 77 lub 508 32 00 50